Свикване на редовно заседание на УС на ЗНС на 26.09.2021г.

  На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на Земеделски народен съюз и Решение №629 от 26 август 2021 г. на Министерски съвет на Република България за удължаване на извънредната епидемична обстановка, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 26 септември (неделя) 2021 г. от 11:00 часа, което ще […]

Zns1

Свикване на редовно заседание на УС на ЗНС на 20.05.2021г.

  На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на Земеделски народен съюз и Решение №395 от 2021 г. на Министерски съвет на Република България за удължаване на извънредната епидемична обстановка, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 20 май (четвъртък) 2021 г. от 18:00 часа, което ще се проведе […]

Съобщение за свикване на редовно заседание на Управителния съвет на „Земеделски народен съюз”

  На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на Земеделски народен съюз и Решение №855 от 2020 г. на Министерски съвет на Република България за удължаване на извънредната епидемична обстановка, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 30 януари (събота) 2021 г. от 10:00 часа, което […]

42-ри конгрес на ЗНС

Управителният съвет на Земеделски народен съюз (ЗНС), на основание чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Устава на ЗНС, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание, проведено на 31 март 2019 г., свиква 42-ри редовен конгрес на ЗНС на 16 ноември 2019 г. от 10.00 часа в София, зала 8 на Националния дворец […]

Съобщение за свикване на редовно заседание на Управителния съвет на „Земеделски народен съюз“

  На основание на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на политическа партия Земеделски народен съюз, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 31 март (неделя) 2019 г. от 10.00 часа в зала 105А в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, ул. „Г. С. Раковски” № […]

Съобщение за редовно заседание на Управителния съвет на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

На основание на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на политическа партия ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ на 23 април (неделя) 2017 г. от 11.30 часа в София, Федерация на научно-техническите съюзи в България, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, зала 4, […]

41-ви конгрес на ЗНС

На 09 (събота) 2016 г. в зала 3 на НДК от 11.30 часа ще се състои 41-ви конгрес на ЗНС.  С дневен ред: 1. Избор на ръководство и работни комисии на Конгреса. 2. Доклад на председателя на Земеделски народен съюз 3. Доклад за организационното състояние на Земеделски народен съюз 4. Доклад на председателя на Управителния […]

Screen Shot 2014-03-27 at 11.31.17 PM

ЗНС свиква редовно заседание на Управителния съвет

          На основание чл. 19, ал. 8 и ал. 9 от устава на ЗНС, свиквам управителен съвет на ЗНС на 25.04.2015 г. от 11.00 ч. в гр. София, хотел Родина при следния дневен ред: 1. Доклад на председателя на ЗНС г-н Румен Йончев. 2. Насрочване на извънреден 41 – конгрес на […]

banner_stoika_80x200sm-04

Редовно заседание на Управителния съвет на ЗНС

            На основание на чл. 19, ал. 8 от Устава на Земеделски народен съюз (ЗНС) свиквам редовно заседание на Управителния съвет на ЗНС. Заседанието ще се проведе от 10.00 часа на 8 февруари (неделя) 2015 г. в София, хотел „Родина“, при следния проект за дневен ред:   1. Доклад на Председателя на […]

10444006_253818324805884_5077187179369665460_n

ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ СЕ СЪБИРАТ НА СЛАВОВИЦА В НЕДЕЛЯ

С възпоменателен събор ЗНС ще отбележи 91 години от смъртта на Александър Стамболийски (1 март 1879 – 14 юни 1923). Водач на Българския земеделски народен съюз (БЗНС), министър-председател на България в правителството на БЗНС (1919–1923). Инициативата се организира традиционно от Земеделски народен съюз (ЗНС) в местността "Янини грамади", Славовица, Пазарджишко. Гости на събора тази година […]