Съобщение за свикване на 43-ти конгрес на ЗНС

Управителният съвет на ПП „Земеделски народен съюз”  на основание чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от устава на ЗНС, чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от свое заседание, проведено на 09.12.2023 г. в гр. Стара Загора, свиква 43 – редовен конгрес на ЗНС на 27.04.2024г. от 11 ч. в гр. София, в зала 2 на […]

Zns1

Свикване на редовно заседание на УС на ЗНС на 09.12.2023 г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на ПП “Земеделски народен съюз”, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на “Земеделски народен съюз” на 9 декември (събота) 2023 г. от 11:00 часа в гр. Стара Загора, хотел “Зеленият хълм”. При следния дневен ред: 1. Доклад на председателя; 2. Доклад на организационния […]

Свикване на редовно заседание на УС на ЗНС на 11.02.2023г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на Земеделски народен съюз, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 11 февруари (събота) 2023 г. от 11:00 часа в гр. Пловдив, хотел “Санкт Петербург”. При следния дневен ред: 1. Доклад на председателя; 2. Приемане на решение за участие […]

Свикване на редовно заседание на УС на ЗНС на 26.09.2021г.

  На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на Земеделски народен съюз и Решение №629 от 26 август 2021 г. на Министерски съвет на Република България за удължаване на извънредната епидемична обстановка, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 26 септември (неделя) 2021 г. от 11:00 часа, което ще […]

Zns1

Свикване на редовно заседание на УС на ЗНС на 20.05.2021г.

  На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на Земеделски народен съюз и Решение №395 от 2021 г. на Министерски съвет на Република България за удължаване на извънредната епидемична обстановка, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 20 май (четвъртък) 2021 г. от 18:00 часа, което ще се проведе […]

Съобщение за свикване на редовно заседание на Управителния съвет на „Земеделски народен съюз”

  На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на Земеделски народен съюз и Решение №855 от 2020 г. на Министерски съвет на Република България за удължаване на извънредната епидемична обстановка, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 30 януари (събота) 2021 г. от 10:00 часа, което […]

42-ри конгрес на ЗНС

Управителният съвет на Земеделски народен съюз (ЗНС), на основание чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Устава на ЗНС, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание, проведено на 31 март 2019 г., свиква 42-ри редовен конгрес на ЗНС на 16 ноември 2019 г. от 10.00 часа в София, зала 8 на Националния дворец […]

Съобщение за свикване на редовно заседание на Управителния съвет на „Земеделски народен съюз“

  На основание на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на политическа партия Земеделски народен съюз, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 31 март (неделя) 2019 г. от 10.00 часа в зала 105А в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, ул. „Г. С. Раковски” № […]

Съобщение за редовно заседание на Управителния съвет на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

На основание на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на политическа партия ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ на 23 април (неделя) 2017 г. от 11.30 часа в София, Федерация на научно-техническите съюзи в България, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, зала 4, […]

41-ви конгрес на ЗНС

На 09 (събота) 2016 г. в зала 3 на НДК от 11.30 часа ще се състои 41-ви конгрес на ЗНС.  С дневен ред: 1. Избор на ръководство и работни комисии на Конгреса. 2. Доклад на председателя на Земеделски народен съюз 3. Доклад за организационното състояние на Земеделски народен съюз 4. Доклад на председателя на Управителния […]