Свикване на редовно заседание на УС на ЗНС на 20.05.2021г.

 

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на Земеделски народен съюз и Решение №395 от 2021 г. на Министерски съвет на Република България за удължаване на извънредната епидемична обстановка, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 20 май (четвъртък) 2021 г. от 18:00 часа, което ще се проведе онлайн – чрез платформата ZOOM.

За вписване в системата, в деня на провеждане на заседанието, 40 мин. по-рано ще бъде изпратен линк към платформата на личния и-мейл на всеки член на УС, при следния дневен ред:

1. Доклад на председателя на Земеделски народен съюз – г-н Румен Йончев;

2. Обсъждане на решението за участие на Земеделски народен съюз в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.;

3. Разни;

След приключване на онлайн заседанието всеки член на Управителния съвет да изпрати своето решение  - одобрява, не одобрява или се въздържа за проекто-решението на УС на ЗНС на и-мейл - office@zns.bg .

Мария Динева, председател на Управителния съвет на "Земеделски народен съюз".