Свикване на редовно заседание на УС на ЗНС на 09.12.2023 г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на ПП “Земеделски народен съюз”, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на “Земеделски народен съюз” на 9 декември (събота) 2023 г. от 11:00 часа в гр. Стара Загора, хотел “Зеленият хълм”.

При следния дневен ред:

1. Доклад на председателя;

2. Доклад на организационния секретар за резултатите от проведените местни избори;

3. Обсъждане на резултатите от местните избори и политическата ситуация след тях;

4. Решение за пренасрочване на Конгреса на ЗНС;

5. Разни.

 

Мария Динева, председател на Управителния съвет на "Земеделски народен съюз".