Свикване на редовно заседание на УС на ЗНС на 26.09.2021г.

 

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на Земеделски народен съюз и Решение №629 от 26 август 2021 г. на Министерски съвет на Република България за удължаване на извънредната епидемична обстановка, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 26 септември (неделя) 2021 г. от 11:00 часа, което ще се проведе неприсъствено.

При следния дневен ред:

1. Обсъждане на решението за участие на Земеделски народен съюз в изборите за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.;

2. Разни;

 

Мария Динева, председател на Управителния съвет на "Земеделски народен съюз".