Съобщение за редовно заседание на Управителния съвет на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

На основание на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на политическа партия ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ на 23 април (неделя) 2017 г. от 11.30 часа в София, Федерация на научно-техническите съюзи в България, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, зала 4, при следния проект за дневен ред:
 
1. Доклад на Румен Йончев, председател на  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
2. Доклад на Хранимир Генчев, организационен секретар на  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
3. Избор на ново ръководство във връзка с подадените оставки на Председателя и Изпълнителния съвет на  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
4. Разни
 
С уважение,
Светлин Танчев, председател на Управителния съвет на  ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ