ИСТОРИЯ

 

Българският земеделски народен съюз (БЗНС) е българска политическа партия. Създаден през 1899, той се ползва с нарастваща популярност, достигнала своя връх след Първата световна война, когато образува самостоятелно правителство, начело с Александър Стамболийски. В средата на 1920-те БЗНС се разделя на няколко крила, положение запазено и до днес. Съюзът е обединен насилствено в периода 1947-1989, когато групите, противопоставящи се на управлението на Българската комунистическа партия, са унищожени. 

 

Основаване и първи години

През втората половина на 1890-те започват да възникват първите местни земеделски професионално-просветни организации. През 1899 Цанко Церковски, организатор на една от тези групи в Търновско, публикува възвание към местните организации да се обединят в общ съюз. Идеята е подета от Янко Забунов, който през септември същата година започва да издава вестник „Земеделска защита“.

Видни дейци

 • Александър Димитров (1878-1921)
 • Александър Оббов (1887-1975)
 • Александър Стамболийски (1879-1923)
 • Анастасия Мозер (1937)
 • Георги Димитров-Гемето (1903-1972)
 • Георги Трайков (1898-1975)
 • Димитър Гичев (1893-1964)
 • Димитър Драгиев (1869-1943)
 • Константин Муравиев (1893-1965)
 • Никола Петков (1893-1947)
 • Петър Танчев (1920-1992)
 • Райко Даскалов (1886-1923)
 • Цанко Церковски (1869-1926)
 • Янко Забунов (1868-1909)

В края на 1899 на конгрес в Плевен е основан Български земеделски съюз, а негов лидер става Янко Забунов. През следващите месеци продължават дискусиите за това, дали съюзът да запази професионалния си характер или да се преобразува в политическа партия, за което настоява групата около Димитър Драгиев.

През 1901 съюзът взима участие в изборите за XI Обикновено Народно събрание и печели 22 места в него. В края на годината той е преименуван на Български земеделски народен съюз и се превръща в политическа партия. През 1903 за лидер на БЗНС е избран Димитър Драгиев