Регистър

 

Публичен регистър

Удостоверение за актуално състояние 29.01.2024 г.

2023 година 

Удостоверение за актуално състояние

Отчет местни избори 29.10.2023 г. – Местни коалиции:

Отчет местни избори 29.10.2023 г. ПП "Земеделски народен съюз":

2022 година 

Удостоверение за актуално състояние

Отчет за частични избори за кметове на общини и кметства на 23.10.2022 г. – за кметство Боденец, общ. Мездра и кметство Дълбоки, общ. Стара Загора

2021 година

Удостоверение за актуално състояние

Годишен доклад за дейността на ПП ЗНС за 2021

Отчет на паричния поток на ПП ЗНС за 2021

Отчет за собствения капитал на ПП ЗНС за 2021

Отчет за приходите и разходите на ПП ЗНС за 2021

Счетоводен баланс на ПП ЗНС за 2021

2020 година

Удостоверение за актуално състояние

Отчет за паричния поток на ПП ЗНС за 2020 г.

Отчет за приходи и разходи на ПП ЗНС за 2020 г.

Отчет за собствения капитал на ПП ЗНС за 2020 г.

Счетоводен баланс на ПП ЗНС към 31.12.2020 г.

Годишен доклад за дейността на ПП ЗНС за 2020 г.

Отчет за местни избори 2020 г.  - ПП ЗНСобщ. Дупницаобщ. Стара Загораобщ. Хайредин

2019 година

 Удостоверение за актуално състояние

2018 година

Счетоводен баланс на ЗНС 2018 г.

Годишен доклад за дейността на ПП ЗНС за 2018 г.

Отчет за приходи и разходи на ПП ЗНС за 2018 г.

Отчет за собствения капитал на ПП ЗНС за 2018 г.

Отчет за паричния поток на ПП ЗНС за 2018 г.

 

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

 

2012 година

 

2011 година

 

2010 година

 

2009 година