Съобщение за свикване на 43-ти конгрес на ЗНС

Управителният съвет на ПП „Земеделски народен съюз”  на основание чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от устава на ЗНС, чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от свое заседание, проведено на 09.12.2023 г. в гр. Стара Загора, свиква 43 - редовен конгрес на ЗНС на 27.04.2024г. от 11 ч. в гр. София, в зала 2 на Астория гранд хотел, при следния дневен ред:

 

1.    Избор на ръководство и на работни комисии на конгреса;

2.    Доклад на председателя на Земеделски народен съюз;

3.    Доклад на организационния секретар на Земеделски народен съюз;

4.    Доклад на председателя на управителния съвет на Земеделски народен съюз;

5.    Доклад на председателя на контролния съвет на Земеделски народен съюз;

6.    Утвърждаване на членовете на управителния съвет на Земеделски народен съюз;

7.    Утвърждаване на   контролния съвет на Земеделски народен съюз;

8.    Избор на ръководни органи съгласно устава на ЗНС;

9.    Приемане на заключителни документи и решения на конгреса.

Съгласно решение, взето от управителния съвет на Земеделски народен съюз на 09.12.2023 г.  квотата за избор на делегати на конгреса е: на всеки 50 редовно отчетени членове на Земеделски народен съюз – един делегат; квотата за избор на нов управителен съвет на Земеделски народен съюз: на всеки започнати 1000 редовно отчетени членове на Земеделски народен съюз – да се избира един член на управителния съвет.