Свикване на редовно заседание на УС на ЗНС на 11.02.2023г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.4 от Устава на Земеделски народен съюз, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 11 февруари (събота) 2023 г. от 11:00 часа в гр. Пловдив, хотел “Санкт Петербург”.
При следния дневен ред:
1. Доклад на председателя;
2. Приемане на решение за участие в парламентарните  избори на 2 април 2023 г.;
3. Приемане на решение за свикване на конгрес на ЗНС;
4. Разни.
 
Мария Динева, председател на Управителния съвет на "Земеделски народен съюз"