Съобщение за свикване на редовно заседание на Управителния съвет на „Земеделски народен съюз“

 

На основание на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на политическа партия Земеделски народен съюз, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз на 31 март (неделя) 2019 г. от 10.00 часа в зала 105А в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, ул. „Г. С. Раковски” № 108, София, при следния проект за дневен ред:

  1. Доклад на Румен Йончев, председател на Земеделски народен съюз

  2. Приемане на решение за участието на Земеделски народен съюз в изборите за Европейски парламент 2019

  3. Насрочване на конгрес на Земеделски народен съюз

  4. Обсъждане на участие на Земеделски народен съюз в местни избори 2019.

  5. Разни

Светлин Танчев, председател на Управителния съвет на Земеделски народен съюз