ДЕКЛАРАЦИИ по чл.29, ал.2, т.2 във връзка с чл.23, ал.1т. от ЗПП