КРЪГЛА МАСА „СЕМЕЙНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЗАЕТОСТ“

Screen Shot 2014-03-27 at 11.31.17 PMКръгла маса на тема „Семейно земеделие и заетост” ще се състои на 16 май 2014 г., от 11.30 ч., в София, в сградата на КТ „Подкрепа”. Форумът е инициатива на социалните партньори в сектор „Земеделие” и се провежда в контекста на Международната година на семейното земеделие, инициирана от ООН. Той е свързан и с прилагане на „Европейската стратегия 2020” за заетост.

В Кръглата маса ще участват д-р Константин Тренчев, президент на КТ “Подкрепа”,  проф. Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделието и храните към Народното събрание, д-р Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, проф. Димитър Греков, министър на земеделието и храните.

Анализ на състоянието на семейните стопанства в България ще направят от КТ “Подкрепа“. От МТСП и от МЗХ ще представят Анализ на пазара на труда в България, Национална стратегия по заетостта 2014-2020, Национален план за действие по заетостта 2014, Обща селскостопанска политика и заетост и политики на МЗХ.

На форума ще се чуят и позиции на браншови организации в сектор "Земеделие" по проблемите и създаването на заетост.