41-ви конгрес на ЗНС

На 09 (събота) 2016 г. в зала 3 на НДК от 11.30 часа ще се състои 41-ви конгрес на ЗНС. 

С дневен ред:

1. Избор на ръководство и работни комисии на Конгреса.

2. Доклад на председателя на Земеделски народен съюз

3. Доклад за организационното състояние на Земеделски народен съюз

4. Доклад на председателя на Управителния съвет на Земеделски народен съюз

5. Доклад на председателя на Върховния контролно-ревизионен съвет на Земеделски народен съюз

6. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Земеделски народен съюз

7. Утвърждаване на членовете на Управителния съвет и Върховния контролно-ревизионен съвет на Земеделски народен съюз

8. Дискусия по темите от дневния ред на Конгреса

9. Приемане на заключителен документ и решения на Конгреса

10. Разни