ЗНС свиква редовно заседание на Управителния съвет

Bestuur 2

 

 

 

 

 

На основание чл. 19, ал. 8 и ал. 9 от устава на ЗНС, свиквам управителен съвет на ЗНС на 25.04.2015 г. от 11.00 ч. в гр. София, хотел Родина при следния дневен ред:

1. Доклад на председателя на ЗНС г-н Румен Йончев.

2. Насрочване на извънреден 41 - конгрес на ЗНС.

3. Дебат относно явяването на ЗНС на предстоящите местни избори.

4. Разни.

Председател на УС на ЗНС Екатерина Каферинова