ВОДЕНАТА ДОСЕГА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА Е СБЪРКАТА!

i14656_w640Водената до момента регионална политика е сбъркана. Това каза лидерът на ЗНС и четвърти в листата на коалиция "България без цензура", ВМРО, ЗНС и Гергьовден" Румен Йончев по време на дебат за регионалното развитие и благоустройството по радио К2. Хората са жертва на политиката и са обект на експерименти през всички тези години, смята той. Според него проблемът е, че у нас механично е пренесен моделът на регионално развитие и подпомагане на селските райони, разработван оригинално за Западна Европа, където съществува една съвсем друга структура на обществото.

"Оказа се обаче, че в България субсидираме милионерите, взимаме пари от онези, които едва смогват да свържат двата края", коментира Йончев. Резултатът е много ясен – последната статистика показва, че в 167 селища в България не живее нито един селянин. През последната година само правителството закри официално 10 населени места, припомни той. "Резултатите от тези години – и предприсъединителни и присъединителни и реалното усвояване на средства от Европейския съюз вместо да доведат до едно по-хармонично и нормално развитие на регионите и благоденствие за хората, доведоха до пълно обезлюдяване, до пълно ликвидиране на определени селища и до задълбочаване на дисбалансите, което означава, че водената регионално политика е сбъркана, грешна", категоричен е лидерът на ЗНС. По думите му тази политика ражда богати хора, но не в селата, а в градовете. В същото време тя лишава селата не само от поминък, защото там отдавна бизнес няма, но ги лишава от елементарни условия за живот – здравеопазване, пътища, комуникации. Има населени места без аптека и без начини да се стигне до най-близката и хората просто си умират по места, отбеляза Румен Йончев.

"Водената регионална политика не служи на никого, не е ориентирана към хората и затова считаме, че е сбъркана. Тя трябва да бъде променена", категоричен е той. За съжаление и предишното правителство, и сегашното в началото на своя мандат пропусна възможността в новия си програмен период да бъде изменена тази политика, така че да не продължаваме да прилагаме щампите от Западна Европа, които всъщност не вършат нищо друго освен да разрушават структурата на обществото, която е различна в България. Беше пропуснат изводът от предишния програмен период и анализът, който да покаже, че промените, които настъпват в регионалните дисбаланси, не са в полза на хората, не са позитивни. Вместо това беше изкопирана старата програма с малки промени, посочи той.

България е на светлинни години от Европа по отношение на регионалното си развитие, отсече Румен Йончев. "Според нашата коалиция е изключително важно да бъде променен принципът и на планиране, и на прилагане на регионалната политика, тя да бъде децентрализирана и тези, които прилагат програмите, да бъдат отговорни директно пред своите избирателите за ефекта от тях. Всичко друго е наливане от пусто в празно", подчерта той. Хората живеят все по зле все по-мизерно в регионите на България, което означава, че регионална политика през тези години не е проведена или най-малкото не е проведена правилно, заключи председателят на ЗНС.

Източник: barekov.com