Стефан Янев и Румен Йончев на откриването на Пловдивския панаир


"Убедени сме, че държавата трябва да подпомага инвестициите и откриването на нови работни места в индустрията, които да са с висока добавена стойност. Тоест там, където е възможно, бизнесът да създава възможности за по-високо заплащане. То трябва да е насочено не само към хората с професии и натрупан опит, но и към младите хора, които тепърва ще се развиват и профилират в дадени сектори", заяви Стефан Янев.
4