Редовно заседание на Управителния съвет на ЗНС

Bestuur 2

 

 

 

 

 

 

На основание на чл. 19, ал. 8 от Устава на Земеделски народен съюз (ЗНС) свиквам редовно заседание на Управителния съвет на ЗНС. Заседанието ще се проведе от 10.00 часа на 8 февруари (неделя) 2015 г. в София, хотел „Родина“, при следния проект за дневен ред:

 

1. Доклад на Председателя на ЗНС

2. Обсъждане и вземане на решение за участие на ЗНС в местните избори 2015 г.

3. Разни.

 

Председател на Управителния съвет: Екатерина Каферинова