Ниски ли са данъците в България? – коментар на Евгений Жеков

Евгений Жеков е от  гр. Стара Загора и е член на Управителния съвет на Земеделски народен съюз.

данъчен


Малка фирма има собственик и 5 работника. Да приемем, че планира да осигури работни заплати по 1000 лева – общо 6000 лева. С осигуровките тази сума става 7141.20 лева. С корпоративния данък 7934.67 лева. Като добавим и ДДС, на малкия собственик са му нужни 9918.34 лева печалба преди облагане с данъци за да плати заплатите. Като прибавим и средно и по петнадесет лева на работник за трудова медицина и болнични за първите три дни, необходимата сума става 10008.34 лева.
Данъците, които плаща работодателят, са:
1. ДДС : 1983.67 лева
2. Корпоративен данък : 793.47 лева
3. Обществено осигуряване: 655.20 лева
4. Здравно осигуряване: 288 лева
5. Задължително пенсионно осигуряване: 168 лева
6. Трудова злополука и професионална болест: 30 лева
7. Трудова медицина и болнични: 90 лева
За работниците остава "брутна" заплата 6000 лева. 
Данъци, които плащат работниците: 
8. Обществено осигуряване: 502.80 лева 
9. Здравно осигуряване: 192 лева 
10. Задължително пенсионно осигуряване: 132 лева 
11. Данък Общ Доход (10%): 517.32 лева 
За работниците остава "нетна" заплата: 4655.88 лева. 
Като ги разделим на шест – всеки носи вкъщи по 775.98 лева.
За държавата остават директни данъци в размер на 5352.46 лева.
Следват обаче косвените:
12. За да получат необходимите за възстановяване на работната си сила стоки и услуги работниците плащат нови 20% ДДС – 931.18 лева, или на работник по 155.20 лева.И така за работника остават стоки и услуги с нетна стойност от 620.78 лева.
13. Отделно акцизи върху цигарите, бензина и алкохола, мита, местни данъци и такси и т.н. 
Накратко - работодателят трябва да изкара 10038.34 лева за да получат шест работника стоки и услуги с потребителна стойност 620.78 лева или общо 3724.68 лева за всички. Държавата взема 6313.66 лева. Ефективният данък в България е 62.90% - без да броим акцизи, мита, местни данъци и такси.
Хайде сега да се замислим какво получаваме срещу 63% от парите, които ние и нашите работници изработваме... работещи болници? добри училища и детски градини? качествени пътища? чисти паркове? сигурност и защита? достойни пенсии?...свобода??? или може би един голям грабеж, гарниран с лъжи, некадърност и некомпетентност...