КРАЙ С ЛЕПЕНЕТО НА ПРИЗОВКИ ПО ВРАТИТЕ?

20140509.gcdocypouv (1)От името на коалицията ББЦ - ВМРО - ЗНС - ГЕРГЬОВДЕН законовите промени в ГПК бяха внесени от народния представител и лидер на земеделците Румен Йончев, от зам.-председателя на "България без цензура" Ангел Славчев и от независимия народен представител Светлин Танчев. Инициатор и автор на законопроекта е Славчев. Поправките имат за цел да се прекратят злоупотребите на частните съдебни изпълнители (ЧСИ), когато гражданите се оказват осъдени, без изобщо да са били уведомени за образуваните срещу тях изпълнителни дела от банките. С промените се слага край на порочната практика изпратените съобщения и призовки по съдебни и изпълнителни производства да не достигат до техния адресат, поради което гражданинът е лишен от съдебна защита. Поправките предвиждат глоба от три минимални работни заплати за лицето, което не връчва законосъобразно призовката на гражданина, което означава край на лепенето на призовки по вратите. В измененията са включени клаузи, задължаващи съда при дело, заведено от банка, да се назначава особен представител на длъжника. Дава се право на длъжника да спре делото срещу него, ако е подал възражение. Предвидени са допълнения, които ще озаптят и частните съдебни изпълнители. Създава се защита на собствеността на длъжниците срещу незаконосъобразното изпълнение в случаите, когато се извършва преценка за несеквестируемостта в противоречие на Закона за устройство на територията и в случаите, в които между образуването на изпълнителното дело и налагане на възбрана и извършването на публичната продан, е изминал значителен период от време. Нуждата от бързо и ефективно съдебно изпълнение не може и не бива да бъде за сметка на основните човешки права на засегнатите страни. Необходимостта от равнопоставеност между различните субекти в изпълнителния процес и от съдебната защита на длъжниците в случаите на незаконосъобразно нарушаване на техните права налага изменение на нормативната уредба, се посочва в мотивите на вносителите. Измененията на ГПК в частта на принудителното изпълнение целят да създаде равновесие между правата на кредитори и на длъжниците и постигане на целите на принудителното изпълнение в съчетание с принципите на законосъобразна и съразмерна на интереса на кредитора принуда и на гаранция за защита на основните права на длъжниците, е записано още в мотивите.