Земеделски народен съюз е с най-младата общинска листа в Ямбол


Ясен Киров,

кандидат на Земеделски народен съюз за кмет на община Ямбол

Ние ще работим за:


- Да останат младите хора в Ямбол;


- Да бъдат използвани максимално възможностите на еврофондовете;


- Да има по-добра инфраструктура;


- Да има повече места за любителски спорт;


- Да бъде по-отговорно стопанисването на общинската собственост;


- Да живеем в град с повече паркове и алеи;


- Да има прозрачно и честно управление