Споразумение за единение на земеделското движение

На 02.05.2013 г., се подписа споразумение за единение на земеделското движение и ,че желаем успех на кандидатите за народни представители от ЗНС и ЗС "Александър Стамболийски" и призоваваме да се гласува с N 5 за "Коалиция за България" !