Румен Йончев: ЗНС и ЗС „Александър Стамболийски” целят обединение на земеделското движение в България

Агенция "Фокус"

Земеделски народен съюз (ЗНС) и Земеделски съюз „Александър Стамболийски” целят обединение на земеделското движение в България. Това каза пред Агенция „Фокус” председателят на Земеделски народен съюз Румен Йончев. Днес той проведе среща с председателя на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” Спас Панчев.
Основа тема на срещата е била подготовката за работа в следващото Народно събрание, където и двата земеделски съюза ще бъдат представени. „Наша основна грижа е развитието и управлението на сектора „Земеделие” в следващия законодателен период. Според нас в тежката икономическа криза земеделието може да бъде източник както на икономически растеж – това го доказа и през изминалата година, така и на повече работни места, особено в селата и селските райони, където безработицата е жестока. Наша основна задача ще бъде в следващия парламент и в управлението на страната разгръщането на този потенциал”, посочи Йончев. Земеделски народен съюз и Земеделски съюз „Александър Стамболийски” от доста време работят съвместно по редица проекти.
Нашето общо присъствие в следващия парламент е добър повод да задълбочим това сътрудничество като крайната цел е да има един единствен земеделски съюз, който да събере всички елементи на земеделското движение в България. Навяваме се и останалите земеделци да се присъединят към тази инициатива, каза още Румен Йончев.
Първата съвместна проява след изборите ще бъде всенародният събор на Янини грамади по повод 90-годишнината от убийството на Александър Стамболийски и деветоюнския преврат, така че там за пореден път ще бъде тествано и демонстрирано това единство. Йончев изрази надежда до края на годината да се проведе общ конгрес, на който да се фиксира това единство във формата на съюз.
Най-голямото предизвикателство за следващото управление и то не търпи отлагане е следващия програмен период до 2020 г., където българското земеделие трябва да постави своите нужди и своите искания възможно по-скоро и да ги отстоява в рамките на ЕК, за да могат да бъдат защитени тези интереси и чрез програмата, и чрез бюджета на ЕС за следващите години.
„Надяваме се да успеем своевременно да свършим тази работа веднага след старта на Народното събрание и да има правителство, което да отстоява тези интереси, защото не можем да говорим за развитие на земеделието, без да говорим за Обща селскостопанска политика в ЕС. Това е задача номер 1”, каза Йончев. Животновъдството и земеделието имат много специфични проблеми, именно и в контекста на европейската рамка, където българското животновъдство беше изложено на една нелоялна конкуренция от страна на другите европейски държави. Така беше договорена и така беше подписана рамката на българското членство в ЕС, че практически условията за развитие на животновъдството се влошиха тежко.
Важна задача на следващото управление ще бъде да нормализира тази обстановка. Не е тайна, че животновъдството е основен източник на заетост. За разлика от някои други сектори в земеделието, където механизацията и техниката заместват човека, в животновъдството не могат да изчерпат нуждата от човешки труд. Страната ни и селата ни имат особена нужда в момента от работа, посочи Румен Йончев. Важно е в следващия управленски период на България наистина говорейки за експертно управление, да бъдат ангажирани усилията и на съответните браншове. Ние като земеделци мислим, че това можем да го гарантираме, защото контактуваме пряко със земеделския сектор и се опитваме да отразяваме неговите нужди и интереси.

Яна НЕЦОВА