РЕШЕНИЯ

На извънредното заседание на Управителния съвет на Земеделски народен съюз, проведено на 02. 06. 2013 в град София.

  1. Управителният съвет приема доклада на Председателя на ЗНС.
  2. Управителният съвет одобрява меморандума за земеделско единство подписан със ЗС “Александър Стамболийски” и препоръчва на ПП Да предприеме необходимите стъпки за подготовка и провеждане на обединителен конгрес.
  3. Управителният съвет гласува вот на доверие на Председателя и на Постоянното присъствие на ЗНС за водената политика.
  4. Управителният съвет задължава експертния съвет да изработи свой правилник за устройството и дейността и да го представи на следващо заседание.
  5. Управителният съвет възлага на Постояното присъствие да представи на следващото заседание оперативен план за действие на организацията в предстоящите месеци.
  6. Управителният съвет възлага на Постоянното присъствие да проведе разговори с други политически сили за осигуряване на подкрепа на кандидатурата на Младен Станев за кмет на гр. Варна.
  7. Управителният съвет изразява своята подкрепа за новоизбраното програмно правителство начело с министър председателя Пламен Орешарски.
  8. Управителният съвет изразява пълната си подкрепа за действията на Главния прокурор на Република България за възстановяване на законността в страната.