Решения На Постоянното присъствие на Земеделски народен съюз

Решения

на Постоянното присъствие на Земеделски народен съюз

1. Постоянното присъствие на ЗНС изразява своето дълбоко възмущение от разкритията за незаконно използване на специални разузнавателни средства срещу български граждани, политически и бизнес лидери и настоява за поемане на персонална и политическа отговорност от ръководството на ГЕРБ за тези действия.

2. Постоянното присъствие призовава всички областни ръководства да активизират своята работа в оставащите дни от кампанията за парламентарните избори в подкрепа на Земеделски народен съюз и Коалиция за България и да се включат в работата на предизборните щабове по райони.

3. Постоянното присъствие възлага на областните настоятелства на ЗНС да установят връзка с областните ръководства на ЗС “Александър Стамболийски” с оглед задълбочаване на съвместната работа и бъдещо единение на двете земеделски организации.

4. Постоянното присъствие възлага на организационния секретар да изготви график за провеждане на възстановителни областни конференции на ЗНС в областите Благоевград, София-област, Хасково, Габрово, Шумен, Търговище, Разград, Силистра ..... през месеците септември и октомври. До тогава да бъдат проведени изнесени заседания на ПП във въпросните области и срещи с актива за подготовка на конференциите. Поради заявената пред ПП на ЗНС готовност от общини в област Благоевград, Постоянното присъствие насрочва възстановителната конференция там на 22. 06. 2013 г.

5. Постоянното присъствие свиква разширено заседание с председателите на областни ръководства на ЗНС на 15. 05. 2013 г. при следния дневен ред:

    5.1. Анализ на резултатите от изборите за Народно събрание

    5.2. Насрочване на заседание на Управителния съвет на ЗНС

    5.3. Разни

6. Постоянното присъствие възлага на редакцията на съюзния вестник Народно земеделско знаме да подготви брой на вестника посветен на изборите в увеличен тираж, който да бъде разпространяван по време на предизборните прояви.

 

София, 26 април 2013