Решения на Постоянното присъствие на Земеделски народен съюз

 1. Постоянното присъствие на ЗНС изразява своята подкрепа за действията на Главния прокурор на Република България в посока разкриване и предотвратяване на измами и престъпления по време на изборната кампания и в процеса на организация и провеждане на самите избори. Надяваме се, тези действия на прокуратурата да продължат до пълното изясняване на случилото се и да доведат до реална и персонална отговорност на виновните лица.
 2. Постоянното присъствие оценява участието на ЗНС в изборите за 42-ро Народно събрание като успешно на фона на тежката политическа и икономическа криза в страната и изразява своята пълна подкрепа за Председателя Румен Йончев в бъдещата му работа като представител на съюза в Народното събрание.
 3. Постоянното присъствие възлага на новоизбрания представител на ЗНС в Народното събрание да отстоява програмните цели и идеите на ЗНС в 42-рото Народно събрание и да работи активно за единение на земеделските сили.
 4. Постоянното присъствие възлага на организационния секретар да изготви пълен анализ на проведените избори и резултатите от тях, който да бъде представен на следващото заседание на Управителния съвет.
 5. Постоянното присъствие свиква заседание на Управителния съвет на ЗНС на 2 юни 2013 г. в 11 часа в сградата на НТС гр. София, ул. Г. С. Раковски №108, зала 1, при следния дневен ред:
  5.1. Доклад на Председателя на ЗНС за изборите и актуалната политическа обстановка в страната.
  5.2. Анализ на резултатите от изборите за Народно събрание от организационния секретар.
  5.2. Обсъждане на подписания меморандум за земеделско единство със ЗС “Александър Стамболийски” и на последващите стъпки за единение на всички земеделски сили.
  5.3. Разисквания по първите три точки и оценка на изборните резултати.
  5.4. Информация за подготовката за провеждане на общоземеделския възпоменателен събор в местността Янини грамади на 9 юни 2013 г.
  5.5. Разни
 6. Постоянното присъствие насрочва за 9 юни 2013 г. общоземеделския възпоменателен събор по повод 90-тата годишнина от убийството на земеделския водач и министър-председател на България Александър Стамболийски. По традиция, съборът ще се състои в местността Янини грамади, с. Славовица, ще бъде организиран от ЗНС и ЗС “Александър Стамболийски” и на него са поканени да присъстват всички представители на земеделското движение.

София, 16 май 2013 г.