Регистър

Публичен регистър

2020 година

Удостоверение за актуално състояние

Отчет за местни избори 2020 г.  - ПП ЗНСобщ. Дупницаобщ. Стара Загораобщ. Хайредин

2019 година

 Удостоверение за актуално състояние

2018 година

Счетоводен баланс на ЗНС 2018 г.

Годишен доклад за дейността на ПП ЗНС за 2018 г.

Отчет за приходи и разходи на ПП ЗНС за 2018 г.

Отчет за собствения капитал на ПП ЗНС за 2018 г.

Отчет за паричния поток на ПП ЗНС за 2018 г.

 

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

 

2012 година

 

2011 година

 

2010 година

 

2009 година